ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

Пам’ятка про порядок приєднання до електричних мереж об’єктів замовників Інформація щодо трансформаторних підстанцій АТ «Миколаївобленерго» Вартість приєднання електроустановок до електричних мереж для Миколаєва та Миколаївської області Інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж АТ «Миколаївобленерго»Інформація про величину коефіцієнтов завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35-110кВ АТ «Миколаївобленерго»  (для кожної територіальної одиниці), розрахованих згідно з Методикою (порядком) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженою постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року №1965 тавикористаних при розрахунку ставок плати за нестандартне приєднання потужності на 2019 року.

Найменування територіальної одиниці ОСР Кзтт
Арбузинська філія 0,57
Врадіївська філія 0,30
Кривоозерська філія 0,61
Первомайська філія 0,45
Березанська філія 0,45
Веселинівська філія 0,42
Миколаївська філія 0,57
Очаківська філія 0,30
Братська філія 0,37
Вознесенська філія 0,53
Доманівська філія 0,53
Єланецька філія 0,27
Новоодеська філія 0,35
Баштанська філія 0,32
Березнегуватська філія 0,35
Казанківська філія 0,25
Новобузька філія 0,51
Снігурівська філія 0,22
Філія м.Миколаєва 0,72
Південна філія 0,60
   

ПОРЯДОК   СТАНДАРТНОГО   ПРИЄДНАННЯ  ДО   ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ АТ«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» ЕЛЕКТРОУСТАНОВОКЗАМОВНИКІВ:Нове приєднання або зміна технічних параметрів має відбуватись в порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 №310 (далі – Кодекс).Абонована приєднана до системи розподілу потужність сумарна дозволена потужність об’єктів споживачів, визначена відповідно до цього Кодексу;Вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування (далі — ТЕО) вибору схеми приєднання електроустановки до системи розподілу — актуальні на час звернення замовника характеристики та завантаження елементів системи розподілу (по елементах) з урахуванням резерву потужності за укладеними договорами про приєднання, які мають істотне значення для визначення точки/точок забезпечення потужності з урахуванням замовленої категорійності з надійності електропостачання (не менше двох варіантів схем приєднання);Договір про приєднання до електричних мереж (договір про приєднання) — письмова домовленість сторін, що є документом установленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж ОСР, ОМСР або іншого власника електричних мереж (основного споживача);Замовник послуги з приєднання (замовник) — фізична або юридична особа, яка письмово або іншим способом, визначеним цим Кодексом, повідомила ОСР про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;Зміна технічних параметрів збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна ступеня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу;Місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) місце (точка) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого (якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;Нестандартне приєднання приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР;Потужність, замовлена до приєднання максимальна розрахункова потужність у точці приєднання об’єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності (у разі якщо не змінюється схема електрозабезпечення);Технічні умови на приєднання комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта замовника, заявленого до приєднання до електричних мереж, які повинні відповідати його розрахунковим технічним і технологічним параметрам та меті приєднання (виробництво, розподіл, споживання електричної енергії) та є невід’ємним додатком до договору про приєднання та складовою частиною завдання на проектування;Приєднання електроустановки (далі — приєднання) надання замовнику оператором системи передачі або оператором системи розподілу послуги із створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж системи передачі або системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.Стандартне приєднання приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:перший ступінь — до 16 кВт включно;другий ступінь — від 16 кВт до 50 кВт включно.Послуга зі стандартного приєднання надається у випадках: • приєднання нових електроустановок з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно); • збільшення електричної потужності існуючих електроустановок, але якщо загальна потужність електроустановок замовника не перевищує 50 кВт (включно); • зміни вимог замовника щодо надійності електропостачання існуючих електроустановок з потужністю до 50 кВт (включно); • зміни схеми живлення електроустановки замовника з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно), в т.ч. при переході споживача з 1-фазного на 3-фазний ввід;приєднання нових електроустановок що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.Якщо приєднання замовника не підпадає під категорію стандартного приєднання, то таке приєднання не є стандартним.Нестандартним є, в тому числі, приєднання тимчасових (сезонних) споруд. Тимчасові (сезоні) або віддалених географічно об’єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, бурові, земснаряди, базові станції стільникового зв’язку тощо) точки приєднання можуть визначатись у діючих (вже існуючих ) електричних мережах (об’єктах) власника мереж ( електропередавальної організації) та можуть співпадати з точками забезпечення потужності. Приєднання таких об’єктів здійснюється в установленому порядку без справляння плати за приєднання. У випадку зміни форми власності або власника електроустановок, за умови, що такі зміни не призвели до зміни технічних параметрів електроустановок і вимог щодо категорії надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються. Оформлення договорів про постачання (користування) електроенергії з новим власником здійснюється філією АТ «Миколаївобленерго» відповідно до Кодексу комерційного облігу. ЕТАПИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ:1. Звернення замовника із заявою для отримання проекту договору про приєднання до електропередавальної організації за місцем розташуванням його електроустановок певної потужності, а саме до відповідної філії АТ «Миколаївобленерго»(по області) або до Центра обслуговування з питань приєднання електроустановок до електромереж АТ «Миколаївобленерго», з наданням усіх необхідних документів.До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:1.1 Копія документа, який підтверджує право власності чи користування об’єктом Замовника або, за відсутності об’єкта право власності чи користування земельною ділянкою;1.2 Ксерокопії сторінок паспорту (1, 2 сторінок та сторінки із зазначенням місця реєстрації замовника для фізичних осіб);1.3 Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби);1.4 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);1.5 Для існуючих електроустановок (у разі збільшення потужності) — копія договору про користування електроенергією з АТ “Миколаївобленерго”;1.6 Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання; 1.7 Копія свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку.2.Надання послуги стандартного приєднання передбачає:üвизначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4-20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;підготовку і видачу Замовнику договору про стандартне приєднання, підписаного АТ «Миколаївобленерго», та технічних умов, які є невід’ємним додатком до цього договору,підписання договору про приєднання Замовником;реєстрацію АТ «Миколаївобленерго» підписаного двома сторонами договору про приєднання;оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення;подання Замовником розробленої ним проектної документації на внутрішні електромережі на погодження АТ «Миколаївобленерго» щодо її відповідності вимогам технічних умов;виконання АТ «Миколаївобленерго» будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;улаштування вузла (вузлів) вимірювання, яке виконує АТ «Миколаївобленерго» або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника;подання АТ «Миколаївобленерго» робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.Послуга з приєднання до електричних мереж АТ «Миколаївобленерго»не включає послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії, яка надається постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

Подача електронної заяви на приєднання до електричних мереж Роз`яснення щодо дій електропередавальних організацій під час визначення типу приєднання та порядку надання послуги з приєднання електроустановок замовників, зокрема із замовленою потужністю від 50 до 160 кВт(включно) !—>

Используемые источники:

  • https://www.energy.mk.ua/index.php/priednannie.html

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации